17 jul. 2017

Lectura de tese de José Ángel Santos Ferro


Lectura e defensa pública da tese de doutoramento de José Ángel Santos Ferro con título Orixe e evolución das fortalezas baixomedievais na parte sudoeste da provincia de Lugo.

Director da tese: Xabier Louzao Martínez
Data: Martes 18 de xullo de 2017, ás 12:00h
Lugar: Salón de graos, edificio de departmentos da ETSAC