23 may. 2015

UDC-TUIASI International Summer School


Por primeira vez, a Universidade da Coruña organiza un dos seus cursos da International Summer School no estranxeiro, neste caso en Romanía, en colaboración coa Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi. A profesora Luz Paz Agras do Departamento de Composición participou impartindo o seminario Contemporary architecture: new challenges, new answers.

Máis información