2 jul. 2012

Tesis Doctoral Daniel Beiras García-Sabell


Lectura y defensa pública de la Tesis Doctoral de Daniel R. Beiras García-Sabell, titulada «A construcción do lugar público na natureza a través da paisaxe galega».
  • Fecha: 13 de julio de 2012
  • Hora: 12:00 horas
  • Lugar: Salón de Grados del edificio de Departamentos (E.T.S. de Arquitectura). Campus da Zapateira